Pinagjackolan ni Brat ang magandang pinsan kapalit ng Iphone X